Førerprøven er en praktisk prøve som må bestås for å få førerkort. Denne artikkelen beskriver hvordan førerprøven gjennomføres fra start til slutt.

Du er ikke alene om å være spent på denne dagen. For å avlegge førerprøven må du tilfredstille en del krav som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen. 

 • Alder
 • Vandel
 • Helse og syn
 • Obligatorisk opplæring må være gjennomført

Førerprøven har en varighet på ca. 75 minutter.

Før førerprøven

 1. Du kjører til trafikkstasjonen etter en eventuell oppvarmingstime. 
 2. Du går inn på trafikkstasjonen og betaler gebyret for førerprøve til Statens vegvesen. Da vil du også bli bedt om å vise gyldig legitimasjon
 3. Sensoren vil hente deg å forklare gjennomføringen av førerprøven. 

Under førerprøven

 1. Førerprøven starter med at du trekker et sikkerhetskontrollspørsmål.
 2. Gjør deg klar for kjøring
 3. Sensoren vil underveis gi deg tilsigelser på hvor du skal eller hva du skal gjøre. Eksempelvis: «Følg skilt mot E6, og ta avkjøring 10».
  1. Misforstår du, eller ikke fikk med deg en beskjed og kjører feil finner du en egnet plass og snu på. Ta det med ro.
 4. Sensoren vil underveis notere kommentarer til kjøringen din. Husk at dette ikke trenger å være negativt. Konsentrer deg om kjøringen.

Etter førerprøven

 1. Tilbake på trafikkstasjonen vil du få mulighet til å kommentere. Eksempelvis slik du har gjort på trinnvurderingene. Du vil så få en tilbakemelding og vurdering av sensoren. På en bestått førerprøve vil du kun få tilbakemeldinger på det du gjorde bra. På en førerprøve som ikke er bestått vil du kun få tilbakemeldinger på det du må jobbe videre med.
 2. Uansett hva utfallet på vurderingen blir kjører vi tilbake til avtalt avslutningssted. 

Bestått førerprøve
Gratulerer! Sensors vurdering vil du få i posten eller på Digipost om du har aktivert det.  Midlertidig førerkort får du i skranken hvor du betalte gebyret.

Ikke bestått førerprøve
Legg det bak deg. Vurderingen til sensor bruker vi videre i opplæringen. Du vil tidligst kunne avlegge en ny førerprøve om fire uker.

Hva kan gjøre at førerprøven ikke bestås?
Det er sensors skjønnsmessige vurdering som avgjør om du består eller ikke. Sensoren vurderer din kjøring mot hovedmålet for trafikkopplæringen i den aktuelle klassen. Det er først og fremst helheten i kjøringen som avgjør utfallet. Førerprøven kan avbrytes og vurderes ikke eksempelvis grunnet:

 • Sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå skade eller fare, og du selv skulle ha avverget eller unngått situasjonen.
 • Kjøring i strid med lyssignal, skilt eller veioppmerking som beskriver en absolutt handling, eller når adferden medfører at det kan oppstå vesentlige ulemper eller fare i trafikken.
 • Driftsstopp, illebefinnende eller andre forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre førerprøven.

Klage
Det er ikke anledning til å klage på sensors skjønnsmessige vurdering av kjøreprestasjonene. En førerprøve har manglende etterprøvbarhet fordi det trafikale miljøet er i kontinuerlig endring slik at det aldri vil være to like førerprøver. 

Tilrettelagt førerprøve
Førerprøven kan tilrettelegges etter at en skriftlig søknad er innvilget. Mange opplever å være mer eller mindre nervøse før førerprøven. Det vil normalt ikke gi gyldig grunn for tilrettelagt førerprøve. Du må selv skrive søknaden, men vi kan bistå om det er ønskelig.  

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.