Hvorfor må du kunne gjennomføre en sikkerhetskontroll?

Jeg skal jo ikke bli bilmekaniker, tenker du kanskje når du ser spørsmålene til sikkerhetskontroll.

Nei, ikke alle som skal kjøre bil trenger å være bilmekanikere heldigvis. Intensjonen med sikkerhetskontrollen er at du skal ha grunnleggende kunnskap om at bilen du skal kjøre er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, eller at bilen du låner bort er i forsvarlig stand. Å ha kjennskap til at røde symboler i instrumentpanelet betyr at du skal stanse og få bilen på verksted uten å kjøre videre, eller hvordan og hva du skal kontrollere på hjulene er viktig kunnskap.

Fra veitrafikkloven § 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m.
Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

https://lovdata.no/NL/lov/1965-06-18-4/§23

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.